Spintos

 • Spinta IDZ026

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 50 cm

  138 
  Spinta H4720

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  155 
  Spinta H4719

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  135 
  Spinta H4718

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  154 
  Spinta H4717

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  165 
  Spinta H4716

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52 cm

  123 
  Spinta H4715

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52 cm

  108 
  Spinta H4714

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52 cm

  130 
  Spinta H4713

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  220 
  Spinta H4712

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  202 
  Spinta H4712

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  202 
  Spinta H4707

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  100 
  Spinta H4707

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  100 
  Spinta H4706

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  110 
  Spinta H4704

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  95 
  Spinta H4705

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  87