Spintos

 • Spinta H4713

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  22000
  Spinta H4707

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  10000
  Spinta H4707

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  10000
  Spinta H4706

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  11000
  Spinta H4704

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  9500
  Spinta H4705

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  8700
  Spinta H4705

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  8700
  Spinta FUR1056

  Aukštis: 199 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 57 cm

  15100
  Spinta FUR1055

  Aukštis: 199 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 57 cm

  15100