Spintos

 • Spinta ID4049

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 64 cm

  288 
  Spinta ID4049

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 64 cm

  288 
  Spinta ID4046

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 231 cm
  Gylis: 57 cm

  283 
  Spinta ID4045

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 231 cm
  Gylis: 57 cm

  283 
  Spinta ID4044

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 231 cm
  Gylis: 57 cm

  283 
  Spinta ID4043

  Aukštis: 220 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 69 cm

  450 
  Spinta ID4066

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 230 cm
  Gylis: 70 cm

  512 
  Spinta ID4041

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  365 
  Spinta ID4040

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  316 
  Spinta ID4039

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  284 
  Spinta ID4038

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  340 
  Spinta ID4037

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  294 
  Spinta ID4036

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  266 
  Spinta ID4035

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  365 
  Spinta ID4034

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  316 
  Spinta ID4033

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  284