Pirkimo/grąžinimo taisyklės

 •  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") nustato Pirkėjo ir UAB „Astila" (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu susijusias nuostatas.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes www.renlena.lt internetinėje parduotuvėje.
  1.4. Užsakyti baldus svetainėje www.renlena.lt turi teisę:
  1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.4.3. juridiniai asmenys;
  1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
  2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
  3. Pirkėjo teisės
  3.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes www.renlena.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  3.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".
  4. Pirkėjo įsipareigojimai
  4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
  4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
  4.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje www.renlena.lt tikslais.
  4.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu uzsakymai@renlena.lt. Pranešimas žodžiu negalioja.
  5. Pardavėjo teisės
  5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve www.renlena.lt.
  5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
  5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  6. Pardavėjo įsipareigojimai
  6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www. renlena.lt teikiamomis paslaugomis.
  6.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
  6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą dėl elektroninės parduotuvės www.renlena.lt veikimo techninių ar kitokių sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties.
  7. Prekių kokybės garantija
  7.1. Kiekvienos www.renlena.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  7.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.
  7.4. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.
  7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
  8.1. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš nurodytų būdų:
  8.1.1. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu. Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo metu kurjeriui.
  8.2. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.
  8.3. PVM sąskaitose - faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina po nuolaidų pritaikymo, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  9. Prekių pristatymas
  9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, naudojasi Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.
  9.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
  9.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir prekių Kurjeriui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą.
  9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  9.5. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti Prekės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  9.6. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -pardavimo sutarties sąlygas. Kai pažeidimus ir kitus neatitikimus pastebėjote vėliau, reikia pranešti mums el. paštu uzsakymai@renlena.lt arba paskambinti +370 633 91333. Reikiamą dalį gamintojas įsipareigojęs pakeisti per 15-45 d. d. nuo pretenzijos užregistravimo įmonėje.
  9.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  9.8. Baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija.
  10. Prekių grąžinimas ir keitimas
  10.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti baldus per 365 kalendorines dienas, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota.
  10.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".
  10.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 10.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. uzsakymai@renlena.lt
  10.4. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 365 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.
  10.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  10.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
  10.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  10.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  10.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
  10.5.6. kokybiškų surinktų ar bandytų rinkti baldų grąžinti negalima
  10.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  10.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo tarpu kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
  10.8. Kai grąžinama Pirkėjui nepatikusi kokybiška prekė, ją galima grąžinti per 365 kalendorines dienas ir atgauti visus sumokėtus pinigus, tačiau kokybišką nepatikusį baldą Pirkėjas privalo grąžinti nepažeistoje pakuotėje savo transportu adresu Virkučių g. 20, Slengiai, Klaipėdos raj.
  10.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
  11. Atsakomybė
  11.1. Pirkėjas atsako už www.renlena.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  12. Informacijos siuntimas
  12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  12.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  Naudingi kontaktai:
  Užsakymo būklę, prekių garantijas: uzsakymai@renlena.lt
  Nusiskundimai: uzsakymai@renlena.lt
  Telefonas: +370 633 91333