Spintos

 • Spinta ID4066

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 230 cm
  Gylis: 70 cm

  497 
  Spinta ID4051

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 100 cm
  Gylis: 64 cm

  159 
  Spinta ID4050

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 64 cm

  215 
  Spinta ID4049

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 64 cm

  280 
  Spinta ID4049

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 64 cm

  280 
  Spinta ID4043

  Aukštis: 220 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 69 cm

  437 
  Spinta ID4042

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 230 cm
  Gylis: 70 cm

  484 
  Spinta ID4041

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  354 
  Spinta ID4040

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  307 
  Spinta ID4039

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  276 
  Spinta ID4038

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  330 
  Spinta ID4037

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  285 
  Spinta ID4036

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  258 
  Spinta ID4035

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  354 
  Spinta ID4034

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  307 
  Spinta ID4033

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  276