Spintos

 • Spinta H4720

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 15500
  Spinta H4719

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 13500
  Spinta H4718

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 15400
  Spinta H4717

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 16500
  Spinta H4716

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 12300
  Spinta H4715

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 10800
  Spinta H4714

  Aukštis: 205 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52 cm

  Kaina 13000
  Spinta H4713

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  Kaina 22000
  Spinta H4712

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  Kaina 20200
  Spinta H4712

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 153 cm
  Gylis: 58 cm

  Kaina 20200
  Spinta H4707

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  Kaina 10000
  Spinta H4707

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  Kaina 10000
  Spinta H4706

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 77 cm
  Gylis: 40 cm

  Kaina 11000
  Spinta H4704

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  Kaina 9500
  Spinta H4705

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  Kaina 8700
  Spinta H4705

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 60 cm
  Gylis: 40 cm

  Kaina 8700