Biuro spintos

 • Spinta BT1332 pilka

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  630 
  Spinta BT1332 juoda

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  630 
  Spinta BT1332 balta

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  630 
  Spinta BT1331 juoda

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 204 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  530 
  Spinta BT1331 pilka

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 204 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  530 
  Spinta BT1331 balta

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 204 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  530 
  Spinta BT1330 pilka

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  429 
  Spinta BT1326 balta

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  572 
  Spinta BT1326 sonoma

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 250 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  572 
  Spinta BT1330 juoda

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  429 
  Spinta BT1325 balta

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  437 
  Spinta BT1325 sonoma

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  437 
  Spinta BT1330 balta

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  429 
  Spinta BT1324 balta

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  394 
  Spinta BT1329

  Aukštis: 234 cm
  Plotis: 207 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  887 
  Spinta BT1324 sonoma

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  394 
  Spinta BT1323

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  365 
  Spinta BT1322

  Aukštis: 245 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  658 
  Spinta BT1318

  Aukštis: 215 cm
  Plotis: 280 cm
  Gylis: 64 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  787 
  Spinta BT1305

  Aukštis: 196 cm
  Plotis: 100 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  338 
  Spinta BT1296

  Aukštis: 209 cm
  Plotis: 99 cm
  Gylis: 60 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  265 
  Spinta BT1282

  Aukštis: 197 cm
  Plotis: 93 cm
  Gylis: 52 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  175 
  Spinta BT1272

  Aukštis: 219 cm
  Plotis: 204 cm
  Gylis: 60 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  580 
  Spinta BT1265

  Aukštis: 203 cm
  Plotis: 109 cm
  Gylis: 54 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  354 
  Spinta BT1264

  Aukštis: 155 cm
  Plotis: 109 cm
  Gylis: 44 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  315 
  Spinta BT1254

  Aukštis: 195 cm
  Plotis: 131 cm
  Gylis: 54 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  195 
  Spinta BT1242

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 62 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  408 
  Spinta BT1231

  Aukštis: 199 cm
  Plotis: 166 cm
  Gylis: 59 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  458 
  Spinta BT1202

  Aukštis: 211 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 61 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  362 
  Spinta BT1201

  Aukštis: 211 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 61 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  479 
  Spinta BT1200

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 220 cm
  Gylis: 61 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  462 
  Spinta BT1193

  Aukštis: 198 cm
  Plotis: 62 cm
  Gylis: 34 cm
  Pristatymo terminas: iki 10 d.d. 

  106