Spintos

 • Spinta ID4037

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  294 
  Spinta ID4036

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  266 
  Spinta ID4035

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  365 
  Spinta ID4034

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  316 
  Spinta ID4033

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  284 
  Spinta ID4144

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 67 cm

  305 
  Spinta ID4032

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  345 
  Spinta ID4031

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  298 
  Spinta ID4030

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  268 
  Spinta ID4029

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  355 
  Spinta ID4050

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 64 cm

  221 
  Spinta ID4051

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 100 cm
  Gylis: 64 cm

  164 
  Spinta ID4028

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  324 
  Spinta ID4027

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 233 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  345 
  Spinta ID4026

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  298 
  Spinta ID4025

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  268