Spintos

 • Spinta MA1051

  Aukštis: 203 cm
  Plotis: 50 cm
  Gylis: 40 cm
   

  155 
  Spinta MA1002

  Aukštis: 204 cm
  Plotis: 92 cm
  Gylis: 51 cm
   

  232 
  Spinta MA1002

  Aukštis: 204 cm
  Plotis: 92 cm
  Gylis: 51 cm
   

  232 
  Spinta ID4066

  Aukštis: 216 cm
  Plotis: 230 cm
  Gylis: 70 cm

  609 
  Spinta ID5069

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 133 cm
  Gylis: 50 cm

  408 
  Spinta ID5067

  Aukštis: 200 cm
  Plotis: 90 cm
  Gylis: 50 cm

  184 
  Spinta ID5061

  Aukštis: 176 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 52,5 cm

  206 
  Spinta ID4050

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 64 cm

  315 
  Spinta LUK1680

  Aukštis: 215 cm
  Plotis: 194 cm
  Gylis: 62 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  599 
  Spinta ID5039

  Aukštis: 180 cm
  Plotis: 75 cm
  Gylis: 40 cm
   

  194 
  Spinta ID1028

  Aukštis: 193 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 50 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra  

  203 
  Spinta ID5029

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 64 cm

  400 
  Spinta ID5027

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 64 cm

  329 
  Spinta LUK1686

  Aukštis: 220 cm
  Plotis: 254 cm
  Gylis: 65 cm

  835 
  Spinta ID5028

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 64 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  400 
  Spinta LUK1681

  Aukštis: 215 cm
  Plotis: 194 cm
  Gylis: 62 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra 

  655