Spintos

 • Spinta ID4051

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 100 cm
  Gylis: 64 cm

  190 
  Spinta ID4050

  Aukštis: 210 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 64 cm

  257 
  Spinta IDZ065

  Aukštis: 160 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 50 cm

  203 
  Spinta ID1072

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 203 cm
  Gylis: 61 cm

  352 
  Spinta ID1067

  Aukštis: 218 cm
  Plotis: 183 cm
  Gylis: 61 cm

  308 
  Spinta ID1061

  Aukštis: 203 cm
  Plotis: 200 cm
  Gylis: 65 cm

  331 
  Spinta ID1028

  Aukštis: 193 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 50 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra  

  179 
  Spinta ID1054

  Aukštis: 193 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 50 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra  

  142 
  Spinta ID1033

  Aukštis: 193 cm
  Plotis: 120 cm
  Gylis: 50 cm

  179 
  Spinta ID1050

  Aukštis: 193 cm
  Plotis: 80 cm
  Gylis: 50 cm

  142 
  Spinta ID1015

  Aukštis: 201 cm
  Plotis: 150 cm
  Gylis: 55 cm

  261 
  Spinta ID1012

  Aukštis: 202 cm
  Plotis: 104 cm
  Gylis: 55 cm

  181 
  Spinta IDZ075

  Aukštis: 180 cm
  Plotis: 75 cm
  Gylis: 40 cm

  181 
  Spinta IDZ050

  Aukštis: 202 cm
  Plotis: 90 cm
  Gylis: 52 cm 

  148 
  Spinta EV84023

  Aukštis: 190 cm
  Plotis: 130 cm
  Gylis: 57 cm

  744 
  Spinta H7114

  Aukštis: 203 cm
  Plotis: 90 cm
  Gylis: 55 cm

  Spalvų pasirinkimas: Yra  

  201